Trastorns d'ansietat

Fòbia social

Ansietat i evitació de situacions socials pel temor o malestar que produeix imaginar una hipotètica avaluació negativa per part dels altres.

Pot estar vinculada a un problema concret com parlar en públic o haver-se generalitzat a altres situacions. En molts casos hi ha un antecedent de timidessa en la infància i adolescència, o casos d’assetjament escolar, patrons educatius excesius o incoherents, figures d’autoritat amenaçants..., que van generar una inseguritat i una autoavaluació negativa.

L’objetiu de la psicotèrapia serà un autoconcepte realista que valore les capacitats pròpies i accepte les limitacions sense dramatisme, la tolerància a l’ansietat i la pràctica de situacions socials en imaginació per generalitzar els èxits aconseguits a situacions reials. Altres factors associats que es tracten són: inseguritat, baixa autoestima, timidessa, manca d’habilitats socials.

© 2024 Ana Ventura - Psicóloga

Back to top