Trastorns de l'ànim

Problemes psicosomàtics

En el moment que costa identificar els sentiments o no es permet la seva expressió, el cos comunica el malestar amb trastorns de tot tipus, generalment afectant al sistema més vulnerable, ja sigui digestiu, cardiac, respiratori…

La teràpia en aquests casos va dirigida cap a les causes emocionals que, moltes vegades, estan relacionades amb necessitats no satisfetes.

© 2021 Ana Ventura - Psicóloga

Back to top