Trastorns d'ansietat

Hipocondria

La temor a l’enfermetat i creença de tenir alguna dolència greu està en moltes ocasions associat a un fort estat d’ansietat associat a vivències doloroses no processades o resoltes del tot que amb la psicoteràpia es consegueixen superar per a que no afecten.. Sovint la temor a l’enfermetat física resulta preferible a tenir que fer-li cara als sentimients no compresos i difícils d’acceptar.

La por intensa a patir determinada dolència du a conductes d’evitació (per exemple, de visites a metges) o pel contrari cercar compulsivament informació de metges, altres persones o Internet; el que en els dos casos condueix a un augment de l’ansietat i una incapacitat per calmar-se.

© 2021 Ana Ventura - Psicóloga

Back to top